LOCUSD

Pregled

PORUKE

Komunicirajte sa visokokvalitetnim potencijalnim klijentima preko marketinških kanala — uključujući e-poštu, tekst, glas i ćaskanje — na jednom ekranu.

NADZOR TIMA

Sa benchmarkingom i trendovima učinka koji pružaju jasnu vidljivost aktivnosti prodajnog tima, rukovodstvo može odati priznanje visokim učincima i pružiti dodatnu podršku tamo gde je to potrebno.

CENTRALIZACIJA

Omogućite prodajnim agentima da rade sa bilo kog mesta, zadržite visokokvalitetne potencijalne klijente unutar njihove kompanije portfolio, i pružiti potencijalnim klijentima više mogućnosti za prodaju — sve sa jedne kontrolne table.

UPRAVLJANJE ZADATKOM

Povećajte efikasnost i povećajte NOI uz gejmifikovano prodajno iskustvo koje sprečava potencijalne klijente pada kroz pukotine i pomaže timovima na licu mesta da postignu svoje ciljeve.

PODRŠKA 24/7

Od procene vaših potreba, preko implementacije u infrastrukturu vaše kompanije, do podrška tokom rada i rešavanje izazova u korišćenju LOCUSD CRM softvera, naš stručni tim stoji vam na raspolaganju.

Prednosti korišćenja LOCUSD CRM-a

Bolje korisničko iskustvo

Centralizovani izvori podataka

Efikasnija komunikacija sa kupcima

Povećajte produktivnost

Povećajte produktivnost Segmentacija kupaca i ciljeva grupa

Detaljna analitika

Spremni za 14-dnevnu besplatnu probnu verziju?